Over dit project

Het Franciscus Gasthuis te Rotterdam heeft in samenwerking met Unica Bodegraven extra noodstroom mogelijkheden gecreëerd voor de elektrotechnische installatie. Bij calamiteiten kunnen er twee mobiele noodstroomgeneratoren naast de gevel worden geplaatst welke middels ALPHA Railkokersystemen de hoofdverdelers kunnen voorzien van stroom. Veiligheid en continuïteit voor alles.

Samenvatting

In opdracht van UNICA Bodegrave leverde en installeerde ALPHA RAILKOKER twee stroomrailkokersystemen inclusief kabel-overgangskast t.b.v. de noodstroominstallatie. Railkokersysteem type BDH 1600A IP55. Het voordeel van het installeren van railkokersystemen was de compacte bouwwijze. Tevens bleek het financieel aantrekkelijk om de complete installatie inclusief montage uit te besteden aan ALPHA RAILKOKER.