Project details

  • Client: Aqualectra
  • Locatie: Alkmaar
  • Product: ALPHA BDH 3200A en 1000A
  • Project started: 2017

Over dit project

Superkritische watervergassing (Super Critical Water gasification, SCW) is een innovatieve technologie die natte biomassa (afval-)stromen zoals mest, groenafval en rioolslib converteert in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen. Gasunie New Energy en het bedrijf SCW Systems bouwen een demonstratie-installatie op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Het betreft een multi feedstock technologie, waarin allerlei in Nederland beschikbare biomassa kan worden verwerkt. Daarnaast komt het gas onder zeer hoge druk tot stand, zonder extra kosten voor het comprimeren van gas. Hierdoor kan het direct in het bestaande hogedruknetwerk worden geïnjecteerd. Zodoende zijn er geen afzetbeperkingen. Hierdoor wordt het voor het eerst mogelijk om rechtstreeks groen gas aan industriële grootverbruikers te leveren.

Samenvatting

In opdracht van Aqualectra leverde en monteerde Alpha Railkoker de verbindingen tussen de transformator en de hoofdverdeler. Het gaat hierbij om het railkokersysteem type BDH van 3200A en 1000A. Het voordeel van railkokersystemen ten opzichte van kabel zit vooral in de compacte bouwwijze van het systeem zelf. Het eenvoudig en kortsluit vast aan sluiten van verdelers en transformatoren. Verder is railkokerkoker voor 99% recyclebaar, niet onbelangrijk in een steeds groener worden de installatie wereld.