Over dit project

Gebouwencomplex De Yp is ontworpen door Architecten Van Mourik uit Den Haag. Het omvat een bouwdeel met een lengte van 200 meter met een poortconstructie over de openbare weg. Dwars op de kop van deze vleugel komt een toren van twaalf verdiepingen. Het gebouw, met een grootte van in totaal 34.400 m² bruto vloeroppervlak, fungeert door zijn ligging langs de snelweg A12 als een geluidswal voor de woonwijk Ypenburg.

Samenvatting

Het bijzondere van de door Alpha Railkoker geleverde busbar is dat er voor het garanderen van het functiebehoud E60 geen omtimmering van bijvoorbeeld Promatec benodigd is. Het gebruik van Promatec omtimmering is nogal omstreden. Het omtimmeren van de railkoker is namelijk nogal slecht voor de warmte afgifte en zorgt hierdoor voor derating van de railkoker. Doordat de railkoker warm wordt van het doorvoeren van het afgenomen vermogen is het belangrijk, dat de railkoker deze warmte goed kan dissiperen. Indien deze warmte niet goed kan worden afgegeven aan de omgeving kan de railkoker minder stroom doorvoeren en een enorm spanningsverlies ontstaan. De epoxyhars railkokers die Alpha Railkoker toepast in dit project, hebben door de unieke contsructie geen last van dit verschijnsel. De omtimmering is bij onze railkokers niet nodig en de railkokers en nemen hierdoor ook nog eens minder plaats in. Deze manier van functiebehoud is zelfs tot E90 mogelijk.