Project details

  • Client: BAM bouw en techniek
  • Locatie: Amsterdam
  • Product: ALPHA BDH 4000A
  • Project started: 2017

Over dit project

Voor een schone samenleving nu en in de toekomst lost AEB blijvend afvalvraagstukken op. Op een schone en verantwoorde manier halen zij daarom zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit afval. De warmte die bij verbranding van afval vrijkomt, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en woningen en bedrijven te verwarmen. In 2016 is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe nascheidingsinstallatie te Amsterdam. In de installatie worden onder andere kunststoffen, drankenkartons, metalen en de organische fractie van elkaar gescheiden met behulp van zeven, magneten en infraroodscheiders. De grondstoffen die met het scheiden van het huishoudelijk afval worden teruggewonnen, worden duurzaam verwerkt door AEB en/of andere verwerkers. De nascheidingsinstallatie betekent bovendien een flinke impuls voor de ambities van de metropoolregio Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en AEB om een ‘grondstoffenhub’ te worden in de regio. Het terugwinnen van grondstoffen met deze installatie is een concreet voorbeeld van het werken aan de circulaire economie. In combinatie met bronscheiding levert dit de beste scheidingsresultaten op.

Samenvatting

In opdracht van BAM bouw en techniek – industrie bv heeft Alpha Railkoker de railkokerverbindingen aangebracht tussen de transformatoren en de laagspanningsverdelers. Het gaat hierbij om transformatoren van 2500kVA (3608A / 400V). Toegepast is het type railkoker BDH 4000A. Bij dit soort grote vermogens is werken met railkokersystemen bijna een must en in sommige landen zelfs verplicht. Ten opzichte van een kabel-installatie is het monteren van een railkokersysteem relatief eenvoudig, het is ruimtebesparend, overzichtelijk en zeer goed en kortsluit vast aan te sluiten op zowel de verdeler als de transformator.