Project details

  • Client: Van Lente
  • Locatie: Leeuwarden

Over dit project

Het project PAVE II bestaat uit de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van gecondenseerde melk, op de bestaande productielocatie aan de rand van het centrum van Leeuwarden. Het gebouw zal een onderkomen bieden aan 3 grote indampers, 31 tanks en alle bijbehorende procesinstallaties. De omvang van de fabriek is circa 7.000 m2 bvo. De hoogte varieert van 25 tot 40 meter. Om de fabriek op hoogte te brengen, wordt de methodiek van beton glijden met behulp van een glijbekisting toegepast. De toepassing van glijbekisting is noodzakelijk om de relatief korte bouwtijd te kunnen aanhouden. Er zijn extra aanbouwen - CIP 1 en 2, productiefaciliteit lactose, trafostation en leidingbrug - gerealiseerd. Het project is uitgewerkt in BIM en wordt gerealiseerd in operationele omgeving.

Samenvatting

In opdracht van Van Lente heeft ALPHA Railkoker diverse stroomrailsystemen aangebracht om de verbinding te maken tussen de transformatoren en hoofdverdeelinrichtingen van NATUS. Deze verbindingen zijn gemaakt middels het ALPHA-BDR LV stroomrailsystemen IP68. Tevens zijn er twee railkokerdistributie systemen aangelegd voorzien van aftakkasten. Deze railkokersystemen zijn aangebracht vanaf de hoofdverdeler naar een technische laag op het dak voor het voeden van diverse regelkasten. Verder heeft ALPHA Railkoker, in opdracht van ACTEMIUM, diverse railkokersystemen IP55 aangebracht tussen de hoofdverdeelinrichting van NATUS en diverse subverdelers elders in het gebouw. In de productieruimtes is er een overgang gemaakt van een railkokersysteem IP55 naar een stroomrailsysteem IP68 (waterdicht).